fbpx

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 4μηνης διάρκειας στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το ΚΔΒΜ Easy Education

Ώρες επιμόρφωσης: 240

Τα Σεμινάρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (SBA) αποτελούν ένα πρόγραμμα εισαγωγής στον κόσμο της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει το στέλεχος επιχειρήσεων με όλα τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται να γνωρίζει ώστε να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εργασία του. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εκμάθηση των βασικών εργαλείων διοίκησης από όλο το φάσμα της διοίκησης (μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, ποσοτικές μεθόδους, λογιστική/  χρηματοοικονομική κ.α.) ώστε ο σπουδαστής να αναπτύξει όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα SBA απευθύνεται σε άτομα που ήδη εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Για την πρώτη κατηγορία τα πλεονεκτήματα παρακολούθησης του προγράμματος πηγάζουν από την ολοκληρωμένη προσέγγιση της διοίκησης επιχειρήσεων που σπάνια μπορεί να καλυφθεί από τις απαιτήσεις/ δυνατότητες κάποιου που εργάζεται σε μία συγκεκριμένη θέση. Για τη δεύτερη κατηγορία τα πλεονεκτήματα παρακολούθησης του προγράμματος πηγάζουν από την εισαγωγή στον κόσμο των επιχειρήσεων μέσω μία εύκολης στην εκμάθηση εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων καθώς και μία ολιστική προσέγγιση του χώρου των επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στις οποίες εργάζονται ή θα εργαστούν οι σπουδαστές είναι ποικίλα. Το κυριότερο είναι η ταχύρρυθμη εκμάθηση του συνόλου των επιχειρησιακών διεργασιών με αποτέλεσμα τη βελτίωση του βαθμού επικοινωνίας μεταξύ στελεχών διαφορετικών ειδικεύσεων και τμημάτων. Επίσης, η εισαγωγή των εκπαιδευομένων σε ένα σύστημα μεικτής εκπαίδευσης με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούν στο μέγιστο ανάλογες εκπαιδευτικές δομές που μπορούν να παρακολουθήσουν στο μέλλον, είτε ενδο-εταιρικά είτε με εξωτερικούς εκπαιδευτές.

 

Λέξεις-κλειδιά Προγράμματος: Διοίκηση, μάνατζμεντ, επιχειρήσεις, οργανισμοί.


Δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • ΚΥΡΙΩΣ: Σε εργαζόμενους ή εν δυνάμει εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Επιχειρηματίες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν, να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους
 • Πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Σε φοιτητές οικονομικών επιστημών
 • Κοινωνικούς Εταίρους
 • Στελέχη τραπεζών, υπαλλήλους ή υποψήφιους υπαλλήλους τραπεζών
 • Διευθυντές του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
 • Στελέχη του νομικού κόσμου
 • Διευθυντές Σχολείων
 • Εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων
 • Φοιτητές όλων των ειδικοτήτων
 • Οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να εξοικειωθεί με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και διοικούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

      1.Αντιλαμβάνεται στην πλήρη της έκταση τη δομή και τη λειτουργία μίας επιχείρησης και ενός οργανισμού μέσα σε ένα ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

      2.Να γνωρίζει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών εταιρικών δομών και λειτουργιών.

      3.Να αντιλαμβάνεται όλη τη βασική λειτουργία των τμημάτων:

             α. Διοίκησης και στρατηγικής

             β. Μάρκετινγκ και πωλήσεων

             γ. Προμηθειών

             δ. Λογιστηρίου

      4.Να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους και τι προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά μια επιχείρηση.

      5.Να διεκπεραιώνει επιτυχώς καθήκοντα διοίκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

      6.Αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις που εμφανίζονται στη σταδιοδρομία του.

      7.Να συνεργάζεται αποτελεσματικά με συναδέλφους.

Η παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος ΕΝΙΣΧΥΕΙ την εργασιακή αντίληψη του επιμορφούμενου  διευκολύνοντας την ανεύρεση μιας νέας θέσης εργασίας, τη συντήρηση μιας ήδη υπάρχουσας ή την ανέλιξη σε θέσεις που σχετίζονται με επίπεδα διαχείρισης.

Ταυτόχρονα το σεμινάριο, όντας δημοσίου φορέα, αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και το περιεχόμενο προκηρύξεων.

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€, με τίτλο: «Οργάνωση & Σχεδιασμός διδασκαλίας σε ανήλικους και ενήλικους εκπαιδευομένους»

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 18:00μμ): 210 3003913 | Fax: 210 3005043

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Web site: www.diaviou-mathisi.gr

Διεύθυνση

Επικοινωνία Υποστήριξη Εκπαιδευομένων:
ΕΛΗΑΣ 1, EASY-EDUCATION 1ος Όροφος, Βέροια, Τ.Κ. 59100.

Τηλέφωνο:
210 3003913

Φαξ:
210 3005043

Email:
info@diaviou-mathisi.gr